Cztery proste kroki wystarczą, by usprawnić Twój biznes. Wykonaj pierwszy z nich: skontaktuj się z nami!

Portale i sysemy dedykowane

Portale i serwisy WWW

Systemy dedykowane

Częścią procesu informatyzacji w biznesie jest coraz większy wpływ konkretnych rozwiązań usprawniających działanie firmy, na modelowanie procesów zarządzania.

W ramach wieloletniej praktyki udało nam się zbudować i rozwijać wiele rozwiązań wspierających biznes, które na stałe weszły do kanonów w konkretnych obszarach działania firm.

Wśród nich są:

Rozwiązania dedykowane dla:

  • Obsługi klientów i kontrahentów
  • Automatyzacji procesów rozliczeniowych w obsłudze klienta masowego
  • Wsparcia procesów sprzedaży
  • Automatyzacji planowania budżetowego
  • Zarządzania produktami finansowymi
  • Kancelarii prawnych
  • Rozwiązania dla energetyki
  • Obsługi systemów transakcyjnych

Wiele, z rozwiązań wypracowanych w celu wsparcia wewnętrznych procesów zarządzania biznesem sprawdza się idealnie w projektach internetowych stanowiąc idealna podstawę dla wdrażania e-usług i sprzedaży on-line.

Innowacyjny biznes rozumie konieczność wykorzystania kanałów elektronicznych dla rozwoju procesów sprzedaży i obsługi kleinta, co jednak nie powinno się dziać w oderwaniu od tradycyjnych form funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Uruchamianie kolejnych kanałów sprzedaży staje się proste, jeśli biznes dojrzał do tego informatyzując i automatyzując wewnętrzne procesy obiegu informacji i dokumentów. W tym przypadku nowe narzędzia stanowią kolejne interfejsy pozwalające na komunikację wielostronną, wprowadzanie i uzyskiwanie konkretnych danych wynikowych w zarządzany poprzez konkretne metody sposób.

Przedsiębiorstwo, które w dojrzały sposób inwestuje w rozwój narzędzi wewnętrznego obiegu danych będzie zawsze przygotowane do kolejnych, ewolucyjnych skoków technologii i będzie mogło z powodzeniem konkurować odpowiadając na wymagania zmieniającego się rynku.